Što su to razvojni treninzi?

Kada sam imao 20-ak godina, u moj golmanski svijet ušao je trener koji je imao drukčiju viziju kako bih trebao izvoditi jedan tehnički element.

Sada iz ove perspektive, mislim da je to što mi je taj trener govorio imalo smisla i da me mogao unaprijediti tada, samo da mi je to znao razumljivije objasniti. Možda bih ja to i shvatio da je ostao duže uz mene, ali nije.

Problem je bio u komunikaciji. Ja nisam razumio „ŠTO?“, a on nije znao objasniti „KAKO?“ i „ZAŠTO?“.

Svi koji su radili treninge sa mnom znaju moju filozofiju treniranja.

Jednostavne vježbe s više zahtjeva, koje će dovesti do usvajanja ispravne motorike pokreta, a to se ne može dogoditi ako sinapsama u mozgu unaprijed dajemo rješenja.

Vratari moraju biti svjesni da  pokret i brzina reakcije kod udarca za koji znamo gdje će biti upućen, nisu isti kao kod situacijske vježbe gdje udarac nije unaprijed dogovoren sa trenerom.

Mozak se stalno muči provesti ono naučeno na treninzima s onim što se dešava u stvarnoj situaciji na utakmicama.

Razvojni treninzi su upravo takvi u kojima vratara pripremamo na realne situacije na utakmicama.

Realna kretanja, realne odluke, realni zahtjevi, realne realizacije…

Možemo im poboljšati poziciju, poboljšati brzinu intervencije i „tajming“, ali trebamo im dati prave informacije i jednostavne naputke kako biti bolji.

Treniranje vratara je kompleksno ali nije nuklearna fizika, a mislim da nije niti kazališna predstava.

Goran Vujica

UEFA A trener vratara